16.Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Başlıyor

16.Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Başlıyor

1

6.Uluslararası İşçi filmleri Festivali Antalya ayağı “ Geçim Derdi hangi Kadraja Sığar? “ temasıyla 16 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Festivalinin kamuoyuna   duyurulması amacıyla  düzenleyici kurumlar tarafından basın toplantısı gerçekleştirildi.

“HANGİ KADRAJA SIĞAR”

Pandemi koşulları nedeniyle festivalimizin Türkiye açılışı, 1-9 Mayıs tarihleri arasında “çevrimiçi” (online) olarak yapıldı. Geleneksel olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da Mayıs başında başlayan festivalimiz, yıl boyunca diğer kentleri de gezer ve her ilde o yerin emek ve demokrasi güçlerince düzenlenirdi. Ancak iki yıldır pandemi nedeniyle bu akışta aksamalar yaşanıyor.

Antalya’da geçen yıl pandemi nedeniyle yapamadığımız festivalimizi, bu yıl mütevazi bir çalışmayla açık havada yapılacak olan açılış ve gösterimlerle gerçekleştireceğiz.

Bu yıl 16’ncısını düzenlediğimiz Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), dünyadan ve Türkiye’den emekçilerin, işsizlerin, kadınların, LGBTİQ+’ların, gençlerin mücadelesini anlatıyor ve yaşanılan haksızlık ve adaletsizlikler için “Hangi Kadraja Sığar” sorusunu yöneltiyor.

2006 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimizi birkaç yönden önemsiyoruz: Esas beklentimiz işçilerin hem ülke içinde hem de dışındaki kendi sınıfından insanlarıyla iletişim kurmalarını sağlamak. Zira ülkemizde işçiler neredeyse bütünüyle sınıf dışı ideolojiler tarafından esir alınmış durumda. Hak arama mücadelelerinin bile imkansız hale getirildiği günümüzde toplumsal mücadeleyle birlikte oluşan “sınıf bilinci”nin “yokluğu  veya zayıflığı”işçi sınıfının bireysel ve toplumsal dejenerasyonunu hızlandırıyor. Böyle bir ortamda ülkemiz işçi sınıfının/işçilerinin kendi gerçeklikleriyle yüzleşmelerine yardımcı olmanın bu dejenerasyonun etkisizleştirilmesine kısmen de olsa katkı sunacağını düşündük.

Bu festivali düzenlerken gerçekleşmesini istediğimiz diğer bir konu da sinema dünyasında “sosyal gerçekçilik” akımının yeniden değer bulmasına katkı sunmak. Türk sinemasına emek veren kıymetli sinema yönetmeni veya senaryo yazarlarının olduğunu biliyoruz. Bu yönetmenlere veya sinemaya gönül vermiş gençlere, sinema diliyle anlatabilecekleri gerçek bir hayatın varlığını göstermek istiyoruz. “Bakın burada gürül gürül akan bir hayat var” demek istiyoruz. Türkiye insanının/toplumunun kendi kendisiyle yüzleşmesine yardım edecek bir sinemacı kuşağının ortaya çıkmasını veya yetişmesini önemsiyoruz. Festivalimizin bu doğrultuda atılmış çok mütevazi bir adım olduğunu biliyoruz. Ama umut ediyoruz ki, bu yolun başka sevdalılarıyla birlikte daha güçlü ve etkili çalışmaları gerçekleştireceğiz.

2006 yılından beri sponsorsuz, yarışmasız ve ücretsiz düzenlenen festivalin Türkiye düzenleyicileri:

DİSK / Birleşik Metal-İş, SİNE-SEN, Dev Sağlık-İş, Basın-İş, Türk-İş, TEZ-KOOP-İŞ, Tek Gıda-İş, KESK / SES, Türk Tabipleri Birliği, Halkevleri, Sendika.org’tan oluşuyor.

Antalya’da ise festival komitemiz, DİSK-Akdeniz Bölge temsilciliği, KESK Antalya Şubeler Platformu, Antalya Tabip Odası ve Antalya Halkevi’nden oluşmaktadır.

www.iff.org.tr

facebook.com/iscifilmlerifestivali

twitter.com/iscifilmfest

instagram.com/iscifilmleri

Festival filmleri ve canlı yayınlar için:

http://youtube.com/c/işçifilmlerifestivali

Sendikamızdan Haberler