BASKILAR,GÖZALTILAR BİZİ YILDIRAMAZ

BASKILAR,GÖZALTILAR BİZİ YILDIRAMAZ

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenlerine dönük saldırı ve gözaltıları protesto nedeniyle 13 Ekim 2021 tarihinde Attalos Heykeli önünde basın açıklaması yapıldı. Bileşenler adına açıklamayı Şube Başkanımız Nurettin Sönmez tarafından okundu.

BASKILAR,GÖZALTILAR BİZİ YILDIRAMAZ

Değerli arkadaşlar iktidar her geçen gün uyguladığı politikaların halkta karşılık bulmadığını görünce baskı ve şiddetini artırarak varlığını bu şekilde korumaya çalışıyor. Daha iki gün önce bu meydanda yüzlerce insanın 10 Ekim katliamını lanetlemesi, katilleri tanıyoruz hesabını soracağız sloganları atması birilerini rahatsız etmiş gözüküyor.

Ülkemizde, yıllardır sürdürülen ve 15 Temmuz sonrasında Anayasa’yı, Uluslararası sözleşmeleri yok sayarak belirgin bir şekilde artan hukuksuzluklar,baskı,tehdit ve keyif gözaltılar devam ediyor.

Değerli arkadaşlar bugün sabah erkenden kentimizde ev baskınlarıyla 5 genç arkadaşımız gözaltına alınmışlardır. SYKP Parti Meclisi üyesi Taylan Sönmez, TİP yöneticisi Enes Keskin, Halkevleri Antalya Şube Başkanı Gürkan Gülseven, Halkevleri yöneticisi Ebru İntibay ve Yoldaş Güneş gözaltına alınmışlardır.

İktidarın kendileri gibi düşünmeyenleri “ terörist”olarak suçlama anlayışının sonucu olarak hayata geçirilen gözaltılar,emek ve demokrasi güçlerine karşı baskıcı otoriter göstermelik soruşturmalar her soruşturmaya  gizlilik kararı verilmesi artık bir yöntem haline gelmiştir.  Anlaşıldığı kadarıyla bu meydanda yapılan açık basın açıklamalarından bir örgüt üreterek gençlerimiz sindirilmeye çalışılmaktadır. Her biri farklı legal kurumlarda yönetici olan bu gençleri aynı torbaya koyarak gözaltı ve soruşturma yapmak FETÖ taktiğinden başka bir şey değildir. Biz emek ve demokrasi bileşenleri bu yöntemleri çok gördük. Bu yöntemlerle emek ve demokrasi güçlerinin yıldırılamayacağını herkesin bilmesi gerekir.

 

Her birinin kurum yöneticisi olması adreslerinin, işlerinin, okullarının bilinmesine ve çağırıldıkları zaman ifade vermeye gidecek olmalarına rağmen ev baskınları yapılması baskı ve şiddet politikasını görünür kılmaktan başka bir anlam ifade etmez. Bu yöntemle bütün demokrasi güçlerine gözdağı verilmeye çalışılmaktadır. Asla yılmayacağız.

Değerli arkadaşlar iktidarın emekçilerin haklarını arama mücadelesini yükselten emek örgütlerine, barış ve demokrasi mücadelesini yükselten muhalif siyasal anlayışlara, İstanbul sözleşmesi yaşatır diyen kadınlara, İnsan hakları savunucularına yönelik baskı ve yıldırma politikaları olağan yöntem haline gelmiştir. Artık son çırpınışlarıdır. Halkın bu politikaları onaylamadığı, halkta karşılığının olmadığı bilinmelidir.

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri olarak gözaltındaki arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Demokratik eylemler, basın açıklamaları suç olarak kabul edilemez. Bilinmelidir ki bu yöntemlerle zulmünüz devam edemez. Gençlerimizin hırpalanmasına, suçlanmasına, geleceklerinin heba edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Bir kez daha söylüyoruz gözaltılar bir an önce serbest bırakılmalıdır.

 

Sendikamızdan Haberler