Şube Yürütme Kurulu

Nurettin SÖNMEZ

Şube Başkanı

1966 Antalya Gündoğmuş doğumlu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Gündoğmuş’ta tamamladı.  Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü 1991 yılında bitirdi.1993 yılında öğretmenliğe başladı. Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şubede Eğitim Sekreterliği, Şube Sekreterliği görevlerini yaptı. 2004 Yılında Antalya’da göreve başladı. Eğitim Sen Antalya Şubesinde 2008-2011ve 2011-2014 dönemlerinde Şube Başkanlığı yaptı.

Halen Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapmaktadır.


Güneş ADSIZ

Şube Sekreteri


Hüseyin KABAKLI

Mali Sekreter

1974 Denizli/Çal doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Denizli’de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu. 13 yıl çeşitli özel öğretim kurumlarında görev yaptıktan sonra 2013 yılında göreve başladı. Şu an Kepez Hızır Reis Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapmakta.  Bu süreç içerisinde bir dönem Şube Denetleme kurulu üyeliği yaptı.


Çiğdem ALTINTAŞ PEKER

Örgütlenme Sekreteri

1978 Kütahya doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Kütahya’da tamamladı.  2000 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği alanından mezun oldu. 2002 yılında Siirt’te sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. 2005 yılından bu yana Antalya’nın değişik ilçelerinde görev yaptı. 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamladı.

Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Fizik Öğretmeni olarak görevine devam etmektedir.


Ramazan GÜLER

Eğitim Sekreteri


Hasan TAŞKIN

Hukuk Sekreteri

1978’de  Dersim/Pertek’te  doğdu. İlk okulu burada, orta okul ve lise öğrenimini ise  İzmir/Aliağa’da tamamladı. 1996 yılında girdiği Pamukkale Üniversitesi Tarih bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak Dersim’e atandı. OHAL Valiliği Güvenlik Soruşturması nedeniyle “Bölge ve mücavir alanlarında çalışması sakıncalıdır” gerekçesiyle Konya’ya sürgün edildi.

Göreve başladığı günden bu güne sendikal mücadele içerisinde İşyeri Temsilciliği, İlçe Temsilciliği, Şube Yürütme Kurulu Üyeliği gibi her düzeyde görev ve sorumluluk üstlendi.

Dersim Şube Örgütlenme Sekreterliği, Dersim Şube TİS ve Hukuk Sekreterliği, Antalya Şube Mali Sekreterliği ve TİS ve Hukuk Sekreterliği görevlerinde bulundu.

2017 Yılında MEB Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Devlet Memurluğundan çıkarıldı. Uzun süren Hukuk Mücadelesi sonunda 2020 yılında tekrar görevine döndü.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Konyaaltı Z. Marsel Z. Denizhan Öner Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görevine devam etmektedir.


Emine NAR KAYA

Kadın Sekreteri