Yüzyüze Eğitim İçin Eğitim Emekçileri Aşılanmalıdır

Yüzyüze Eğitim İçin Eğitim Emekçileri Aşılanmalıdır

Şube Başkanımız Nurettin Sönmez , yüz yüze eğitim için eğitim emekçilerinin aşılanmasına dönük  yazılı açıklamada bulundu.

Bilindiği gibi 2020 Mart ayından beri büyük oranda uzaktan eğitim süreci uygulamaya konuldu. Uzaktan eğitime yaklaşık olarak 6 milyon öğrenci erişim sağlayamadı. Pandemi döneminde işsizliğin, yoksulluğun daha da artmış olması öğrencilerin eğitime odaklanmalarını ortadan kaldırdı. Eğitimde var olan eşitsizlik katlanarak yoksul halk çocuklarının tamamen eğitim süreçlerinin dışına itilmesini beraberinde getirdi.  Milli Eğitim Bakanlığı ise bu eşitsizliği azaltacak bir çalışma yürütmedi. Daha çok özel okulların talepleri doğrultusunda atılan adımlar kendi tanımlamaları ile “sektörü” korumaya dönük adımlar oldu. Milli Eğitim bakanlığı bu süreçte hiçbir şekilde eğitimin bileşenleri ile ortaklaşma yoluna gitmedi.

Milli Eğitim bakanlığı 15 Şubat’ta yüz yüze eğitimi başlatmayı düşündüklerini ifade etmektedir. Yüz yüze eğitime başlanması biz eğitim emekçilerinin de talebidir. Fakat aylardır dillendirdiğimiz önlemler hala alınmamaktadır. Israrla vurguladığımız, sınıfların seyreltilmesi ve bunun için ek atama yapılması, eğitim kurumlarının temizlik alt yapılarının düzenlenmesi, öğrencilerin servis ve beslenme sorunlarının pandemi koşullarına uygun bir şekilde planlanması gibi konularda hala tatmin edici adımlar atılmış değildir.

Sağlık bakanlığını ve Milli eğitim bakanlığını göreve çağırıyoruz

Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla bir aşı takvimi ve programı Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmıştır. Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için yaklaşık olarak toplumun %80’inin aşılanması gerekliliği TTB tarafından da açıklanmıştır. Ve bunun sağlanması için de 6 ay içerisinde 120 milyon doz aşının uygulanması gerekliliği belirtilmektedir. Fakat Sağlık Bakanı tarafından ilk etapta açıklanan günde yaklaşık 1 milyon kişinin aşılanacağı haberine rağmen bugün itibariyle hedeflenenin çok altında bir sayıya erişilmiştir.

Milli Eğitim bakanlığı bir taraftan okulları 15 Şubatta açacağını açıklarken, diğer taraftan eğitim emekçilerinin aşılanması süreci ile ilgili sağlık bakanlığı ile bir çalışma içerisine girmemiştir. Eğitim hizmetleri alanında çalışanlar aşılama takviminde 2. grubun 7. Sırasında yer almaktadır. 15 Şubat açıklaması göz önüne alındığında eğitim emekçilerinin aşılanmadan okula başlayacakları görülmektedir. Bu durum Bilim insanlarının açıkladığı kriterlere uygun değildir. Yeni bir dalganın yaşanabileceği yönünde bilim insanlarının uyarıları mevcuttur.

Sağlık Bakanlığı ve Milli eğitim bakanlığı süreci ortak akılla yürüterek, aşı takvimini tekrar gözden geçirmeli eğitim emekçilerinin aşılama takvimi öne çekilmeli ve aşılamanın biran önce tamamlanmasından sonra okullar yüzyüze eğitime başlatılmalıdır.

Bizler eğitim emekçilerinin  bir an önce aşılanmasını talep ederken sadece kendi kişisel sağlığımızı gözeterek önerimizi yapmıyoruz. Yaklaşık 18 milyon kişinin oluşturacağı hareketliliğin salgının seyrinde yaratacağı artıştan dolayı kaygı duymaktayız. Bu nedenle yüzyüze eğitimin başlatılması için eğitim emekçileri öncelikle aşılanmalıdır.

Nurettin SÖNMEZ

ŞUBE BAŞKANI

Sendikamızdan Haberler