Yürütme Kurulumuz Göreve Başladı

Yürütme Kurulumuz Göreve Başladı

26 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 12.Olağan Genel Kurulumuz ile yürütme kurulu üyeliğine seçilen üyelerimiz  göreve başladılar.

 

Yürütme Kurulu Görev dağılımı

 

Şube Başkanı                  A.Kadir ÖZTÜRK

Şube Sekreteri               Ahmet GÜLDEN

Mali Sekreter                 Çiğdem ALTINTAŞ PEKER

Örgütlenme Sekreteri   Özgür Süleyman AKCA

Eğitim Sekreteri            Betül BAYDİLLİ

Kadın Sekreteri               Özlem YAVUZ

Özlük Hukuk Sekreteri  Pervin ŞAHİN KESKİN

 

 

 

 

 

Nurettin Sönmez Konuşması

2020 Mart başında devraldığımız Eğitim Sen Antalya Şubesi Yürütme Kurulunu bugün 12. Genel Kurulumuzda seçilen yeni arkadaşlarımıza devrediyoruz. Görev yaptığımız üç yılı aşkın sürede sendikamızın ilkeleri eğitim emekçilerinin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık. Bu dönemde yaşanan pandemi, deprem gibi olumsuz gelişmeler olmasına rağmen sendikal mücadelemizi diri tutmaya çalıştık. Pandemi döneminde eğitimin kesintiye uğramaması ve öğrencilerimizin sağlığının korunması için verdiğimiz mücadele önemliydi. Okullarda hijyenin sağlanması, eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin sağlığının korunması için aşı talebimiz, ücretsiz maske verilmesi talebimiz, uzaktan eğitimde öğrencilerin teknik ihtiyaçlarının karşılanması talebimiz sonrasında yüzyüze eğitim talebimiz gibi önemli taleplerle gündem oluşturduk ve iktidar bu taleplerin bir bölümünü gerçekleştirmek durumunda kaldı.

Değerli basın Emekçileri;

Üç yılı aşkın sürede sadece eğitim emekçilerinin ekonomik, özlük haklarını değil ülkemizde yaşanan olumsuzluklar karşısında da Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri ile tutumumuzu gösterdik. İktidarın uyguladığı politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkan yoksulluğun karşısında hep beraber pazarlarda, meydanlarda zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan politikalara karşı sesimizi yükselttik. Demokratik eylem ve etkinliklerimizin en geniş bileşenlerle yapılmasına önem verdik. Çünkü emeğiyle geçinenlerin, yoksulların, işsizlerin, ötekileştirilenlerin birleşmeden hak alamayacaklarını biliyoruz. O nedenle mücadelemizi ortaklaştırma noktasında hep çaba harcadığımızı vurgulamak isterim.

Değerli arkadaşlar;

Eğitim Sen mücadele birikimini TÖS2ten, TÖB DER’den devralan bir sendikadır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelesini bu doğrultuda yürütecektir. Bizler de Yürütme Kurulunu devralan arkadaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Arkadaşlarımız görev dağılımını yaptı ben Şube Başkanlığına seçilen Kadir Öztürk arkadaşıma şube başkanlığını devrediyorum. Tüm yürütme kurulu üyelerimize başarılar diliyorum. Yaşasın Eğitim Sen, Yaşasın örgütlü mücadelemiz.

 

 

Kadir ÖZTÜRK konuşması

 

Değerli arkadaşlar öncelikle yeni yürütme kurulumuz adına hepinize saygılar sunuyoruz. Ülkemizde ve dünyada emek karşıtı politikaların, hukuk dışı uygulamaların, yoksulluğun, baskının arttığı bir dönemde yeni yürütmeyi devralıyoruz. Eğitim Sen köklü bir kurumdur. O nedenle mücadelesinde bir süreklilik vardır. İlkelerinden asla taviz vermeyen ve bu doğrultuda bütün çalışmalarını yürüten bir sendikanın üyeleriyiz ve yöneticileriyiz.

İktidarın uyguladığı eğitim politikası ÇEDES vb uygulamalar karşısında laik, bilimsel eğitim mücadelemiz devam edecek. Öğrencilerimize okulda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek talebimiz ön planda olacak. Grevli Toplusözleşmeli bir sendika talebimiz devam edecek. Eğitim emekçilerinin  kariyerlere ayrılmasına eşit işe eşit ücret ilkesinin yok sayılmasına karşı mücadelemiz sürecek. Emek ve Demokrasi Güçleri ile birlikte kentimizde, ülkemizde ve dünyada yaşanan emek ve insanlık düşmanı politikalara karşı ortak tutumumuzu her zaman göstereceğiz.

Bugün ülkemiz sendikal hareketi dibe vurmuş durumda. Sayılara indirgenmiş bir kamu emekçileri sendikal hareketi ve varlığı fark edilmeyen işçi sendikaları; iktidarın eteğine tutunmuş, işverene göbekten bağlı sendikalar var. Bu sendikaların holdingleştiğini, işe alım ve atamalarla uğraştığını görüyoruz. İktidarın hem iş bulma kurumu hem de lobi şirketi gibi faaliyet gösteriyorlar.

Diğer yandan sayısal bir güç elde etmek için kavramların arkasına sığınıp bir başka sendikayı kötüleyerek, ülkede yaratılan düşman hukukuyla varlığını göstermek isteyen, promosyoncu sendikalımsı yapılar da var.

 

Adını tam koyamazsak da sendikal sürecin yeni aşamada olduğunu, bugünkü sendikal krizden anlıyoruz. Dünya ölçeğinde de sendikal hareketin 60, 70’li yılların çok uzağında olduğunu görüyoruz. Ülkemiz özelinde ise sendikaların, bizim de kuruluşumuzdan  2000’li yıllara kadar bir mücadele verdiğini, sokağa çıktığında kitleleri etkilediğini görüyoruz.

 

Ülkenin siyasal iklimi de baskıcı, ceberrut, kendisine biat etmeyeni yaşatmayan bir iktidarın hükümet etmesi hatta devletleşmesiyle devam ediyor. Derin bir yoksulluğun, işsizliğin dayatıldığının da farkındayız.

Biz gücümüzü sınıftan alarak ülkedeki ayrımcılığın yerine kardeşlik, eşitlik ve barışı savunarak mücadeleye devam edeceğiz.

Değerli Arkadaşalar;

Eğitim Sen Antalya Şubesi’nin 11. Yürütme Kurulu üyelerine emeklerinden ve gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızın bundan sonra da bizimle dayanışma içerisinde olacağını biliyoruz. Bizim sendikalarımız, yürütme kurullarının yönetmediği, tüm üyelerin katılımı ve sendikal demokrasinin işletildiği sendikalardır. Dolayısıyla geçmişte emek vermiş üyelerimiz, iş kollarından emekli olmuş yoldaşlar ve tüm emekçilerle birlikte demokrasi, adalet, kardeşlik, barış mücadelesi vereceğimize inanıyoruz. Eğitim Sen bu ülkenin aydınlık yüzüdür. Önümüzdeki üç yılda eğitim emekçilerinin ekonomik, özlük hakları için, insanca bir yaşam için, gelir adaletsizliğinin son bulması için, eğitimin niteliğini yükseltmek için,ülkemizin demokratikleşmesi ve insan haklarının gelişmesi için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Basın emekçisi arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.

Şube Başkanı

Kadir ÖZTÜRK

 

Sendikamızdan Haberler