EĞİTİMDE ŞİDDET LİYAKATSİZ YÖNETİCİ ATAMANIN BİR SONUCUDUR

EĞİTİMDE ŞİDDET LİYAKATSİZ YÖNETİCİ ATAMANIN BİR SONUCUDUR

Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi’nde liyakatsiz okul idarecisinin şiddeti basına yansımıştır. Bu gelişme ayrıntılı bir şekilde sorgulanmalıdır. Öğrenciye yönelik şiddeti önlemesi gereken   okul idarecilerinin kendisinin şiddet uygulaması eğitimde geldiğimiz vahameti göstermektedir.  Kaldı ki yatılı bir okulda okul yönetimlerine emanet edilmiş olan öğrencilere şiddet uygulanması affedilemez.  Öğrencilerin bu şiddete sessiz kalmamış olmaları önemlidir. Buradan şunu görüyoruz kentlerin en gözde okullarına dahi liyakatsiz idareciler atanıyor. Öğrenciye şiddet uygulan başyardımcının da görevlendirme olduğu anlaşılıyor. Ne yazık ki birçok okulumuzda liyakatsiz, pedagojik yaklaşımdan haberdar olmayan kadrolar bulunuyor. Eğitimde bilimsel yaklaşım gerekiyor. Çağdışı yaklaşımlarla okulları yönetemezsiniz. Bu şiddetle ilgili kapsamlı araştırmalar yapılmalı ve okul idaresinin sorumluluğu gözardı edilmemelidir. Yatılı okullar bu tür şiddet olaylarının yaşanmaması için denetlenmelidir. Öğrenciye uygulanan şiddet olayının kapatılmaya çalışılması, öğrencinin şikayeten vazgeçmeye zorlanması kabul edilemez. Eğitim Sen olarak bu olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olacağız.

 

Sendikamızdan Haberler