SOMA MADEN KATLİAMINI UNUTMAYACAĞIZ!

SOMA MADEN KATLİAMINI UNUTMAYACAĞIZ!

Soma katliamının yıldönümü nedeniyle Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Attallos önünde anma etkinliği gerçekleştirildi. Açıklamayı Disk Akdeniz Bölge temsilcisi Vedat Küçük okudu.

 

Bundan tam 9 yıl önce Soma’da 301 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan patlamada hayat Geçen süreçte acılarımız dinmedi çünkü adalet sağlanmadı. Acımız dinmedi çünkü işçilerin çalışırken ölmediği bir çalışma yaşamı kurulmadı. Acımız dinmedi çünkü iktidar hem kendi sorumluluğunun hem de maden patronlarının sorumluluğunun üstünü örttü.

Soma katliamı davasını Soma’dan kaçıran, en üst düzeyde sorumluluğu bulunanları yargılama konusu yapmayan, maden patronu ve yöneticilerini adeta ödüllendiren yargı sistemi, adaleti sağlamak bir yana madencilik sektöründeki en vahşi çalışma koşullarını yaratan çalışma düzenini kollamıştır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini hiçe sayanlar, güvencesiz ve taşeron çalıştırmayı kural haline getirenler, sendikalaşmanın önüne engeller koyanlar bu katliamın asıl sorumlularıdır.

“Daha fazla kar, daha fazla kan” politikası, bu iktidarın ve sermayenin temel karakterlerini yansıtmaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı çıkarmakla övünenler, aynı zamanda bu Yasa’yı dahi işlevsiz hale getirmiştir; bu katliamların yaşanmasının sorumluları onlardır.

Karşımızda insan hayatına karşı büyük bir tehdit haline gelmiş; hukuki, politik, ekonomik ve ahlaki olarak göçmüş bir düzen vardır. Bu düzeni değiştirmek elimizdedir. Tarihi bir seçimin ön gününde çalışırken ölmeyeceğimiz, insanca çalışacağımız, insanca yaşayacağımız güzel günleri yaratmanın önünü açacak tercihi de kararsızlığa düşmeden çok net yapmak durumundayız.

Bir kez daha vurguluyoruz, Soma katliamını unutmamak, unutturmamak hepimizin görevidir. Soma’nın hesabını er ya da geç soracağız.

 

Sendikamızdan Haberler