MESLEK İTİBARIMIZ, HAKLARIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN  İŞ BIRAKTIK

MESLEK İTİBARIMIZ, HAKLARIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN İŞ BIRAKTIK

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal edilmesi, meslek onurumuz ve çocuklarımızın geleceği için 2 Kasım 2022 tarihinde 13 sendika ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirildi.

İlimizde de Eğitim Sen Antalya Şubesi ve Eğitim İş Antalya Şubesi olarak birlikte saat 11.00’de Aydın Kanza Parkı’nda toplanıp  Cumhuriyet Meydanı’na yürünerek burada  basın açıklaması yapıldı. sendikamız adına açıklamayı Şube Başkanımız Nurettin Sönmez okudu. Eylem coşkulu bir şekilde halaylarla sona erdi.  

Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması karşısında meslek onurunu koruma adına hizmet üretmeyerek bugün burada omuz omuza birada sloganlarını haykıran, halaylarını çeken değerli eğitim emekçileri, eğitim emekçilerinin onurlu eylemine destek olan velilerimiz, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin değerli temsilcileri Eğitim Sen Antalya Şubesi adına hepinizi selamlıyorum.

Öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu  düzenlemesine yönelik bugün ülke genelinde iş bırakarak alanlara çıktık. Eğitim Sen olarak başından beri iktidarın bu saldırılarına karşı ortak mücadelenin önemini vurguladık. Buradan bir kez daha sürekli dile getirdiğimiz “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, ya hiçbirimiz” sloganını yineliyoruz.

Değerli arkadaşlar:

Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte, insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır.

Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşı sessiz ve tepkisiz kalmamız beklenemez. Bugün burada hep birlikte taleplerimizi bir kez daha bizlerin sesini duymayan Milli Eğitim Bakanlığına iletiyoruz. Yüzbinlerce eğitim emekçisinin haklı taleplerini görmezden gelemezsiniz.

Taleplerimiz açık ve nettir;

 

  • 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi,
  • Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi,
  • Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması,
  • Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi,
  • Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi,
  • Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi,
  • Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması.

 

Bu talepler sadece ortak metne imza atan eğitim sendikalarının değil, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin talepleridir. Bu nedenle iktidarın emek karşıtı politikalarına yol veren, bu politikaların uygulanmasını kolaylaştıran sendikalara da çağrımızdır. Gelin taleplerimizi hep birlikte haykıralım. Hep birlikte meslek onurumuza sahip çıkalım.

Değerli Arkadaşlar;

Bugüne dek görmekteyiz ki Milli Eğitim Bakanlığı eğitim alanında örgütlü sendikaların sesini duymamakta ve her konuda olduğu gibi, Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunda da bildiğini okumayı sürdürmektedir. Milli Eğitim Bakanı son yaptığı açıklamalarda da bu yasanın kadük olduğunu açık bir şekilde dile getirmiştir. O halde başından beri bizlerin haklılığı ortaya çıkmaktadır. Bu yasa ve sınavı hemen iptal edilmelidir.

Öğretmenlerin temel haklarını, ekonomik taleplerini ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye alan yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir eğitim emekçisinin mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi ve nitelikli bir eğitim verebilmesi mümkün değildir. Eğitim emekçilerinin ihtiyacı kariyer değil, insanca yaşayacak ücret, sağlıklı çalışma koşulları ve güvenli gelecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrımız; kariyer basamakları sınavını yapmaması ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal etmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı, yapılan yanlıştan çok geç olmadan geri dönülmelidir.

Eğitim Sen olarak kariyer basamakları sınavının iptali, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi, yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret artışı, güvenceli iş, kamusal ve demokratik eğitim mücadelesini sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

 

 

Sendikamızdan Haberler