Lise Öğrencileri Arasında “Kadın” Konulu Deneme Yarışması

Lise Öğrencileri Arasında “Kadın” Konulu Deneme Yarışması

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA “KADIN” KONULU DENEME YARIŞMASI

Sendikamızın Antalya’daki lise öğrencileri arasında geleneksel olarak düzenlediği yarışmanın  “Kadın konulu deneme yarışması olmasına karar verilmiştir. Bu yarışma ile gençlerimizin bu konu ve başlık altında düşünmesi, insan ilişkileri açısından derinleşmesi, kendini ifade etmelerine yardımcı olmak amaçlanmıştır.Toplumların ataerkil yapısından kaynaklanan tarihsel, kültürel, hukuksal, sosyal, ahlaki, dini, coğrafik ve ekonomik açılardan, kadınlara getirilen engelleri onların aşabilmeleri için gençlerin düşünmeleri daha sağlıklı bir toplumun yaratılmasına katkı sağlayacaktır.

Kadınlara getirilen engelleri onların nasıl aşabilecekleri, toplumsal ve cinsiyet olarak ötekileştirilmeleriyle nasıl baş edecekleri; yaratıcılıkları, kendilerini ifade etmeleri, iş yaşamında ve toplumsal tüm alanlarda eşit ve özgür olmaları ve bedenlerinin kendilerine ait olduğunu ele alan bir yazmaları beklenmektedir. Öğrencilerimizde duyarlılık yaratacak ve onları düşünmeye, üretmeye, yazmaya sevk edecek bu yarışmanın ilimiz sınırları içindeki bütün liselerde  hayat bulması için duyarlılığınızı bekleriz. Yarışmaya ilişkin afiş ve Milli eğitim Müdürlüğü olur yazısı aşağıdadır.

Duyurular