Kadın Emeği ve İstihdam Çalıştayı Atölyesi

Kadın Emeği ve İstihdam Çalıştayı Atölyesi 14 Eylül 2018 Cuma günü saat 13.30’da sendikada olacaktır. Kadın üyelerimizin katılımını bekliyoruz.

KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAM ÇALIŞTAYI YEREL ATÖLYE BAŞLIKLARI

1) KAMUDAKİ DÖNÜŞÜMÜN İŞ YERİNDE KADIN EMEKÇİLERE YANSIMASI:

 • Kamu Personel Rejimi
 • Sözleşmeli Çalışma
 • Performansa Göre Ücretlendirme
 • Farklı Statülerde Aynı İşi Yapmak
 • Taşeronlaşma
 • Güvencesizlik
 • Esnek Çalışma
 • Angarya İş

2) TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNDEN KAYNAKLI YAŞANAN EŞİTSİZLİK VE AYRIMCILIK? 

 • Bakım Sorumlulukları,
 • Cinsiyetçi İş Bölümü
 • Terfi Ve Atamalarda Ayrımcılık
 • Şiddet, Mobbing Ve Taciz

3) OTORİTER YENİ REJİM POLİTİKALARI  KAMU EMEKÇİSİ KADINLARI NASIL ETKİLİYOR?

 • İhraç Politikası (İşini kaybeden ve iş yerindeki kadınların bu süreci nasıl deneyimledikleri, nasıl etkilendikleri)
 • Kazanılmış Haklara Dönük Saldırılar (İş yerlerinde ne tür fiili durumlar yaşandığı)
 • Sosyal Hak Kayıpları,
 • Sendikal Çalışmalar Önündeki Engeller,
 • Kamunun Tümüne Yayılan Dinselleştirme,
 • Kadrolaşma

4) ÖRGÜTLENME VE MÜCADELE STRATEJİLERİ

 • Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı?
Duyurular