Yaşasın Dünya Akademik Özgürlük Günü!

Yaşasın Dünya Akademik Özgürlük Günü!

OHAL KHK’leriyle bilim insanlarının üniversitelerden uzaklaştırılmasına tepki olarak, 10 Şubat 2017’de Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde yüzlerce kişinin katıldığı eyleme saldıran polis, kampüs girişine bilim insanlarının serdiği cübbeleri çiğnemiş ve bu fotoğraf, dünyanın hafızasına kazınmıştı.

 

Sendikamız, polisin Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde bilim insanlarının cübbelerini çiğnediği 10 Şubat’ın “Dünya Akademik Özgürlük Günü” olarak ilan edilmesi için Eğitim Enternasyonali bünyesindeki sendikalarla görüşmeler yürüterek çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimler sonucunda 10 Şubat’ın “Dünya Akademik Özgürlük Günü”  olarak kutlanması ilkesel olarak kabul görmüştür.

 

Tek adam rejimine dönüşen sistem ile ülkemizin giderek koyulaşan karanlık bir dönemden geçtiği açıkça ortadadır. Ekonomik krizin iyice derinleştiği, işsizliğin görülmemiş düzeyde arttığı, adaletin yerle bir edildiği, hak arayan emekçilerin, öğrencilerin ve aydınların üstünde yoğun bir yargı baskısının oluşturulduğu bu günlerde, “akademik özgürlük” ve özgür-özerk üniversiteler mücadelesi, demokratik bir zihniyet dönüşümünü ve aydınlanmayı tüm ülkemiz açısından gündemleştirmektedir.

 

Son olarak Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör ataması ve bir gece yayınlanan kararname ile iki fakülte kurulması, tek adam rejiminin üniversiteler üzerindeki politikalarının ne düzeyde keyfileştiğinin de bir göstergesidir. Elbette Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin günlerdir gösterdiği direniş ve bu direnişin dalga dalga diğer üniversitelere yayılması tam da bugünlerde çok daha anlamlıdır. Bilimi, sanatı ve kültürü özgürce üreten yerler olması gereken üniversitelerimizin OHAL sürecinden günümüze doğru iyice sıkılaşan bir cendereye alınmış olması asla kabul edilemez. Akademisyenler ve öğrencilerin özerk demokratik üniversite talebiyle ayağa kalkmış olması, hem ülkemiz hem Ortadoğu hem de dünya çapında akademik özgürlüklerin sağlanması ve gelişmesi açısından tarihi önemdedir. Bu direnişin 10 Şubat Dünya Akademik Özgürlük Günü’nde de sürüyor olması ülkemizin geleceğine dair kırılan umutları yeniden yeşertecek güçtedir.

 

 

 

İnsan, toplum ve doğa yararına demokratik, özerk üniversiteler için yürüttüğümüz mücadele, 10 Şubat Dünya Akademik Özgürlük Günü ile birlikte enternasyonal bir güce dönüşecektir.

 

Yaşasın Dünya Akademik Özgürlük Günü!

Sendikamızdan Haberler