TİS TALEPLERİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ!

TİS TALEPLERİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ!

 

5,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisi olarak ailelerimiz de kattığımızda 20 milyonluk geniş bir kitlenin geleceğini doğrudan ilgilendiren “Toplu Sözleşme” görüşmeleri 23 ağustos 2021 tarihinde taraflar arasında varılan mutabakatla sona ermiştir.

Kamu emekçilerine yoksulluğa ve açlığa mahkum eden satış sözleşmesini kabul etmiyoruz, TİS Taleplerimizden vazgeçmiyoruz, , 27 Ağustos 2021 Cuma günü Tüm emekçilere çağrıda bulunularak  üretimden gelen gücümüz kullanılarak bir günlük hizmet üretmedik.

 

Değerli arkadaşlar

Hükümet ve Memur Sen arasında kamu emekçilerinin ve emeklilerin iradesini yok sayan bir sözleşme imzalandı. Ailelerimizle birlikte toplam 20 milyonluk geniş bir kitlenin geleceğini doğrudan ilgilendiren “toplu sözleşme” iktidarın emek düşmanı politikasını bir kez daha göstermiştir.

Bir aya yakın süren toplusözleşme sürecinde yasa gereği konfederasyonumuz KESK’in de görüşmelerde yer alması gerekirken, ilk toplantı hariç diğer toplantıların hiçbirisine KESK çağrılmamıştır. Kapalı kapılar arkasında Cumhur ittifakının arka bahçesi konumundaki iki konfederasyon Memur Sen ve Kamu Sen ile süreç gizli bir şekilde yürütülmüş ve mutabakat metni Memur Sen tarafından imzalanmıştır. Kamu Sen ise sessiz kalarak imzalanan satış sözleşmesini onaylamıştır.

Kısacası milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi bir “oldubitti” durumu ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu durum bile tek başına kamu emekçisine ve emekliye verilen değeri ortaya koymaktadır.

 

Varılan mutabakata göre;

2022 yılı için %.5.+%7 maaş artışına,

2023 için ise %8 + %6 artış oranına imza atılmıştır.

Kısacası iki yıl için toplamda %67,2 maaş artışı teklif eden “yetkili” konfederasyon iki yıl için toplamda %26 oranına imza atmıştır.

Teklif ve varılan mutabakat arasında toplamda 41 puan fark vardır.

Buna rağmen sanki büyük bir lütufmuş gibi,  altışar aylık dönemlerde enflasyon farkının oluşması durumunda söz konusu farkın maaşlara yansıtılacağı ifade edilmiştir.

Sözleşmede garip olan bir başka gerçeklik ise sadece sendika üyesi kamu emekçilerinin yararlandığı toplusözleşme ikramiyesi yıllık 235 TL artırılmıştır.

Söz konusu artıştan sendika üyesi olmayan toplamda en az 1 milyon 800 bin kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emeklisi ayrıca iş kolunda %1 örgütlülüğü sağlayamamış olan sendika üyeleri yararlanamayacaktır.

Bu durum kamu emekçileri arasında eşitsizliğe yol açacak iş barışını bozacak bir gelişmedir.

Değerli arkadaşlar yine kamu emekçilerinin yıllardır talep ettiği ve iktidarın en tepesinde olanların seçim meydanlarında vaat olarak dillendirdikleri 3600 ek gösterge de sözleşmede bağıtlanmamıştır. Sadece “toplu sözleşme dönemi içinde yapacağımız çalışmaları meclise yasa haline getirilmek üzere göndereceğiz” denilmiştir.

Yıllardır kadro bekleyen, bugün sayıları beş yüz bini aşan sözleşmeli personel konusu da “3+1 sistemi üzerinde çalışacağız” gibi net olmayan, vaatlerle geçiştirilmiştir.

Buradan bir kez daha soruyoruz

Ülkenin her köşesinde çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan gerçek enflasyon %45’i aşmıştır. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makasın tam 26 puan açıldığı dolayısıyla hayat pahalılığının önümüzdeki dönemde bırakalım düşmesini daha da artacağının açık olduğu koşullara rağmen hedeflenen enflasyon rakamlarını temel alan bu mutabakatın neresi başarılıdır?

 

Bu mutabakat;

  • Kamu emekçilerinin yıllardır yaşadığı gelir vergisi adaletsizliğine son vermiyor.
  • Emekli olduğumuzda maaşlarımızın yarı yarıya düşmesine yol açan ek ödemeler emekliliğe yansıtılmıyor.
  • Farklı adlar altında güvencesiz istihdam edilenler kadrolu-güvenceli istihdama geçirilmiyor.
  • “4/C’li 4/B’liler” olarak bilinen kamu emekçilerinin ek ödeme, emeklilik gibi temel sorunları çözülmüyor.
  • Sayıları yüz bini aşan Yardımcı Hizmetler Sınıfının yaşadığı mağduriyetler giderilmiyor.
  • Torpilin, kayırmanın kapısını sonuna kadar açan mülakat sitemine son verilmiyor.
  • OHAL KHK’leri ile sorgusuz-sualsiz işinden ekmeğinden edilen kamu emekçileri görevine iade edilmiyor.
  • Kadın kamu emekçilerine yönelik ayrımcılığın önüne geçilmesi için kadın taleplerinin kadın emekçiler tarafından görüşülmesi ve mutabakat metninde ayrı bir başlık altında yer alması metinde yine yok.
  • Kamu kurumlarında ücretsiz kreşler açılması, söz konusu kreşler açılıncaya kadar kreş yardımı verilmesi yok.

 

Mutabakatta saymakla bitirmeyeceğimiz daha pek çok temel sorunumuza ilişkin tek bir cümle bile edilmemiştir.

Sonuç olarak ortada kamu emekçilerinin sorunlarını çözecek bir mutabakat metni yoktur.

KESK olarak 20 milyonluk devasa bir kitleye sefalet, yoksulluk, güvencesizlik dayatan bu mutabakatı KABUL ETMİYORUZ!

Kamu emekçileri kendi haklarına sahip çıkmadan ve haklarını alabilmek için mücadelede ortaklaşmadan kazanım elde etmenin mümkün olmadığı bilinmelidir.

Biz her şeye rağmen sendika olmanın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmekle görevli olduğumuz 5,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisinin sesi olmayı sürdüreceğiz.

Bu görev ve sorumluluğun bir adımı olarak tüm kamu emekçilerini kendilerine dayatılan sefalet-yoksulluk ve güvencesizlik mutabakatına karşı tepkilerini göstermek üzere örgütlenmeye çağırıyoruz.

Bizleri yıllardır siyasi iktidarın ve yine bu iktidarın Hakem Kurulu’nun iki dudağı arasından çıkacak kararlara mahkûm eden mevcut sisteme karşı grev hakkı ile tamamlanmış gerçek toplu sözleşme sistemi için mücadelemizi sürdüreceğiz.

 

 

 

Sendikamızdan Haberler