Haksız ve Hukuksuz Şekilde Gözaltına Alınan Üyelerimiz Serbest Bırakılmalıdır!

Haksız ve Hukuksuz Şekilde Gözaltına Alınan Üyelerimiz Serbest Bırakılmalıdır!

Diyarbakır’da 06.11.2020 tarihinde 26 Eğitim Sen üyesi  haksız ve hukuksuz bir şekilde  gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlardan  7 sendika üyemiz emniyet ifadelerinden sonra serbest bırakılmış geri kalan üyelerimizin ise ifadelerinin alınmasına devam edilmektedir. Özellikle belirtmek isteriz ki, yandaş medyaya servis edilen asılsız haberlerde, gözaltıların kapsamına yönelik asılsız bilgiler paylaşılmış, gözaltıların kendisi adeta bir yargı kararına dönüştürülmüştür. Ancak gerçek bambaşkadır. Diyarbakır şubelerimizin son dönemde üye çalışmalarına ağırlık vermesi ve diğer sendikalardan Eğitim Sen’e çok sayıda katılımın olması birilerini rahatsız etmiş görünmektedir.

Üyelerimize emniyette sorulan sorular, yapılan gözaltıların amacını çok net bir şekilde göstermektedir. Emniyet sorgulamalarında sendikamız üyelerine neden 1 Mayıs etkinliklerine katıldıkları, neden (KESK in de düzenleyicisi olduğu) 10 Ekim katliamı anmalarında yer aldıkları vb. sorular sorulmaktadır.

Bu tablo, yargının siyasallaşmasının aldığı boyutun da en net ifadesidir. Yapılmak istenen açık ve nettir! Sendikamızın eğitim alanında siyasi iktidarı rahatsız eden gerçekleri toplumla paylaşmasını sindiremeyenler, gerek sendikal faaliyetlerimizi gerekse sendikamızı “suç” kategorisinde anarak bizleri sindirmeye çalışmaktadırlar.

Hâlbuki hakikat, tüm gerçekliğiyle ortadadır. Bugüne kadar yargı eliyle, medya faaliyetleriyle yürütülen karalama kampanyalarının, “suç” yaratma çabalarının her biri boşa çıkmıştır. Ancak, toplumun sorunlarına çözüm üretemeyenler, eleştiriye ve muhalefete tahammül edemeyenler, ısrarla çözümü baskıda ve sindirme politikalarında aramaktadır.

Kaldı ki, her defasında ifade ettiğimiz gibi üyelerimiz kendilerine çağrı yapıldığı takdirde savcılığa gidip ifadelerini verecek durumdadır. Ancak yargı, ısrarla bu yöntem yerine, sabahın erken saatlerindeki ev baskınlarıyla gözaltı yöntemini kullanmaktadır. Şüphesiz ki bu baskı gözdağı toplumun geniş kesimlerine verilmek istenen “iktidara itaat edilmesi gerektiği” mesajının sonucudur. Bu mesaja verilebilecek en güçlü yanıt demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü daha gür ve birlikte haykırmak olacaktır.

Eğitim Sen olarak, gözaltına alınan üyelerimizin tamamının derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Böyle hukuksuzluklara alışmayacağımızın, eğitim ve bilim emekçileri ile öğrencilerimizin haklarına sahip çıkacağımızın, emek ve  demokrasi mücadelemizi toplumun geniş kesimleriyle birlikte kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Duyurular