Eğitim Sen güneşi, salgın günlerinde de aydınlatmayı sürdürüyor

Eğitim Sen güneşi, salgın günlerinde de aydınlatmayı sürdürüyor

Eğitim Sen, Türkiye’de Covid 19 vakasının görül-düğü ilk günden bu yana tüm toplumun sağlıklı yaşama hakkını, öğrencilerin eğitim hakkını, eğitim emekçilerinin özlük haklarını savunmayı ısrarla ve kararlılıkla sürdürmüştür.
Özellikle bu dönemde eğitimde var olan eşitsizlik daha da derinleşmiş, özel okul öğrencileri uzaktan eğitim olanaklarını yoğun olarak kullanırken, kamu okullarında eğitim alan öğrencilerin büyük bölümü eğitim olanaklarından mahrum kalmıştır.
Öğrenci velileri hayatın zorluklarıyla mücadele etmeye çalışırken bir yandan da uzaktan eğitimin yüküyle karşı karşıya gelmişler, öğrencilerini yeterince önlem alınmayan koşullarda LGS ve YKS’ye katılmak üzere sınav merkezlerine götürmek zorunda bırakılmışlardır. Eğitim çalışanları vefa destek gruplarında çalışmaya zorlanmış, esnek ve kuralsız çalışma temel çalışma biçimi haline getirilmiştir.

Kamuoyunu bilgilendirdik.

Yaşanan tüm olumsuzluklara karşı bir yandan eylem ve etkinliklerle mücadele eden sendikamız bir yandan da kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak için şubelerden de bilgiler alarak önce Eğitim Günlüğü daha sonra da Salgın Günlerinde Eğitim adlı broşürler çıkarmıştır. Eğitim Sen; öğrencilerin eğitim hakkını, eğitim emekçilerinin özlük haklarını ve toplumumuzun sağlıklı yaşama hakkını ödün vermeden savunmaya ve eğitim alanında yaşananlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.

Sendikamızdan Haberler