Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz!

Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz!

Milli Eğitim Bakanlığı okulları öğretmen ve öğrenciler için sağlık açısından güvenli hale getirip yüz yüze eğitimi başlatma çalışması yapmak yerine, eğitim emekçilerinin var olan haklarını ortadan kaldırma yoluna gitmiştir. Ek derslerin ödenmeyecek olması ve hafta içi DYK kurslarının maaş karşılığına sayılması bunlardan ikisidir. Biz Eğitim Sen olarak bu dayatmaları kabul etmeyeceğiz. Eğitimde yaşanan bu kaos ve hak gasplarına dur demek için genel merkezimizin aldığı  karar doğrultusunda, 29 Eylül 2020 tarihin-de İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıkla-ması yaptık. Açıklamayı Şube Başkanımız Nurettin SÖNMEZ okudu.

Yaşadığımız tüm olumsuzluklara, işimize, ekme-ğimize, geleceğimize ve öğrencilerimizin eğitim hakkına yönelik ağır tehdit ve saldırılara, hukuksuz ihraç politikalarına karşı; öğrencilerimizin eğitim hakkı, mesleki saygınlığımız, öğretmenliğin ulusla-rarası standartlara uygun, bilimsel bir anlayışla ele alınması ve tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki, özlük ve demokratik taleplerinin karşılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin SÖNMEZ

 

Sendikamızdan Haberler