Aşılama ve Gelir Güvenceli Tam Kapanma

Aşılama ve Gelir Güvenceli Tam Kapanma

Aşılama ve Gelir Güvenceli Tam Kapanma

Okullarda öğretmen ve öğrenci vaka sayıları hızla artmaktadır. Meslek Liselerinde staj yapan öğrencilerin hasta hasta staj yerlerine çağrıldığı özellikle anasınıflarında staj yapan öğrencilerin bu sınıflarda riski artıran bir etken olduğu görülmüştür. Öncelikli tedbir kapsamında olan aşının eğitim alanına yaygın bir şekilde uygulanmaması, sadece köy okullarında çalışan öğretmenlerle sınırlı olması sonucunda, bugüne kadar “1 milyon 259 bin öğretmenin sadece yüzde 10’unun aşılandığı” resmi makamlar tarafından açıklandı. Bu sayının ne kadar yetersiz olduğu ortadayken ve vaka artış hızı dikkate alındığında aşının hızla ve yaygınca yapılmasını istememize rağmen bu konuda bir ilerleme kaydedilmedi. Aşıda eğitim alanının ön sıralara alınması çağrılarımıza kulak tıkandı. Ortaokulda 5., 6., 7. sınıflar ile liselerde 9., 10., 11. sınıflar yüz yüze eğitime ve yazılı sınavlara geçtiğinde seyreltilmiş sınıf uygulamasının zarar göreceğini, özellikle liselerde yaş itibariyle bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle virüsün yayılım hızının artacağını söyledik, ancak MEB bu sınıfları da açtı. Şimdi ise okullarda vaka sayılarının artmasından dolayı bu sınıflar ve hatta okullar, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla birer birer kapatılıyor. “Kalabalık okullarda öğretmenler odasının arttırılması” talebimiz hayata geçirilmedi. Okullarımızda tedbirlerin uygulanmasına yardımcı olabilecek ve kontrol edebilecek sağlık personeli görevlendirilmesi gerektiğini ısrarla dile getirmemize rağmen herhangi bir adım atılmadı. Tüm alanlarda normalleşme süreci ilan edilmesinin yanlış olduğunu, kademeli bir normalleşme olması gerektiğini belirterek, mevcut haliyle şehir içi ulaşımın yoğunluğu düşünüldüğünde öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm eğitim bileşenlerinin risk içinde olduğunu ve virüsün yayılım hızının artacağını dile getirdik. Bunun önüne geçmek için “ulaşım noktasında yerel yönetimlerle ve valiliklerle koordine içinde eğitim alanına özgü bir ulaşım planlaması yapılmalı” önerimizi duyan dahi olmadı. Yapmış olduğumuz önerilerde ne kadar haklı olduğumuz bugün çok daha iyi görülmektedir. Önerilerimizin en azından bir kısmı bile hayata geçirilseydi eğitim alanında yaşanan vaka yayılım hızının önüne geçebilirdik.

Yayınladığımız vaka tabloları gerçek rakamların çok sınırlı bir bölümünü ortaya koymaktadır. Vaka tablolarını, genellikle eğitim emekçileri aracılığıyla bizzat iş yerlerinden ve okullarımızdan alınan bilgilerle oluşturmaktayız. Amacımız bu bilgiler ışığında gerekli önlemlerin alınabilmesi için uyarıcı ve harekete geçirici olmaktır. MEB’in şeffaf bilgilendirme yapmadığı bir ortamda kamunun bilgilenme hakkı önündeki engelleri gücümüz oranında aşmaya çalışmak bizler açısından bir görevdir. Aşı ve diğer tedbirlerin alınmadığı ortadayken her şey yolundaymış gibi davranmamızı kimse beklememelidir.

5 Nisan-11 Nisan haftasında pozitif veya temaslı öğretmenlerin %3’ü anaokulu, % 43’ü ilkokul, % 20’si ortaokul, % 24’ü lise öğretmenidir. Öğrencilerin %2’si anaokulu, %34’ü ilkokul, %23’ü ortaokul, %36’sı lise öğrencisidir. Mevcut durumda eğitimde aşı yaygınlaşmadan yüz yüze eğitimin sürdürülmesi hayati riskler barındırmaktadır. Önlemler yeterli seviyeye gelinceye dek yüz yüze eğitim ertelenmeli, aşı yaygınlaştıkça kademeli olarak tekrar başlamalıdır.

 

 

 

Gelinen noktada yüzyüze eğitim için uygun ortam bulunmamaktadır. Ülke genelinde yaşamını kaybeden eğitim emekçilerinin sayısı hızla artmaktadır. Öğrenciler arasında hızlı bir yayılım söz konusudur. Antalya’daki okullarda öğretmen ve öğrenci vaka sayılarında önemli artış görülmektedir. Bu nedenle bilim insanlarının da önerdiği gelir güvenceli tam kapanmaya bir an önce geçilmelidir.

Futbolcuların ve turizm sektörünün aşıda öne alındığına dair haberler ekonomiye endeksli bir bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu bakış açısı toplumsal sağlık tedbirlerini riske atmaktadır. Eğitim alanının aşı planlamasında çok gerilerde tutulması bizler tarafından kabul edilmeyecektir.
Tüm eğitim emekçilerinin sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının yaratılması için, öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli eğitim hakkını savunmak için, toplumsal sağlığın korunması için, mücadelemize devam edeceğiz.

 

Sendikamızdan Haberler