Sendikamızın Antalya Bölge Toplantısı Yapıldı!

 Eğitim Sen Genel Merkezi örgütlenme programı doğrultusunda 2 Kasım 2013 tarihinde (Antalya Burdur,Isparta,Karaman ve Konya ) Antalya Bölge toplantısı gerçekleştirildi. Genel Eğitim Sekreteri Betül KORKUT’un katılımıyla gerçekleşen toplantıya diğer şubelerimizin yürütmek kurulu üyeleri Antalya şubesinin ise yürütme kurulu üyeleri ve   ilçe temsilcilikleri katılmıştır. Toplantı işyeri temsilcileri ve üyelere de  açık yapılmıştır.
Toplantıda yapılan genel tespitler şöyledir:
Yeni eğitim öğretim yılında siyasal, toplumsal ve ekonomik konularda sorunlar devam etmektedir. Siyasal iktidarın halkın taleplerine karşı daha dayatmacı, baskıcı bir yönelim içerisinde olacağı açıktır.
Eğitim sistemindeki dönüşüm, kamu hizmetlerinin piyasaya açılması, yaşam biçimlerine müdahale ve gerici dayatmalar, kılık kıyafet alanındaki yasakçı dayatmalar, çevre ve doğanın tahribatı, üniversitelerin baskı altına alınması ve saldırılar her geçen gün artıyor.
Toplantıda ağırlıklı olarak AKP iktidarının uyguladığı politikalar ele alındı. Eğitimin topyekûn gericileştirilmesi, zorunlu din dersleri, laik eğitim anlayışı ve sendikamızın çalışmaları değerlendirildi. İktidarın siyasal politikalarının da değerlendirildiği toplantıda AKP iktidarına karşı, şovenizme ve gericiliğe karşı yeni eylem ve etkinliklerin yapılması gündeme getirildi.
Meslek onurumuz ve haklarımız için alanlardayız sloganıyla 23 Kasım 2013 Cumartesi günü Ankara yapılacak eylem ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Şube Başkanımız Nurettin SÖNMEZ toplantıda getirilen önerilerin ve görüşlerin sendikal kadrolarımızın ne kadar duyarlı olduğunu gösterdiğini belirtti.
Genel Eğitim Sekreteri Betül KORKUT ise çok yararlı bir toplantı olduğunu belirterek burada belirtilen görüş ve önerileri genel merkeze taşıyacağını söyledi.
Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker