MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN AÇIKLADIĞI 2011 YILI MEB MUTABAKAT SAYILARI

Kamu alanındaki sendikaların üye sayıları belirlendi. Sendikamız Eğitim Sen geçtiğimiz yıla göre üye sayısını 5 bin artırdı. İktidarın olanca baskısına, yıldırma politikalarına  rağmen Eğitim Sen’in üye sayısını kayda değer bir şekilde artırması sendikal mücadele açısından önemlidir.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da İktidarın yandaş sendikası Eğitim Bir Sen üye sayısını daha da artırarak 190 bini buldu. Özellikle yetki sürecinde bir aylık üye yaparak sayılarını artırma yoluna giden sendikalar Eğitim emekçilerinin mücadelesinde ortalarda görülmemektedirler. İktidarla kol kola Eğitim Emekçilerinin haklarını gasp etme çalışmasını en iyi şekilde yürütmektedirler.
Eğitim Sen olarak TÖS’den, TÖB-DER’den devraldığımız mirasla Eğitim Emekçilerinin haklarını en direngen şekilde koruyacağız. Eğitimin gericileştirilmesine, kamunun tasfiyesine, esnek çalışma uygulamasına, haklarımızın gasbedilmesine izin vermeyeceğiz.
 
 
Sendikaların geneldeki ve Antalya’daki üye sayıları aşağıdaki şekildedir.
 
 
                             Eğitim Sen              Türk Eğitim Sen        Eğitim Bir Sen          Eğitim İş
Türkiye Geneli      114255                       171717                      190609                   23067
 
 
 
 
                           Eğitim Sen               Türk Eğitim Sen        Eğitim Bir Sen           Eğitim İş
Antalya İli            3005                            5332                          3849                        1413   
 
 
Yukarıdaki üye sayılarına Üniversite çalışanları da dahildir. 
 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker